Skip to main content

Ondernemend Friesland, december 2022 

Stichting Toekomstbouwers Friesland: Nieuw samenwerkingsverband voor bouw en infra

Timmerlieden, metselaars, uitvoerders, grond-, weg- en waterbouwers zijn moeilijk te vinden in de sectoren bouw en infra, maar blijven de komende jaren heel erg hard nodig. Om de vraag naar MBO-studenten goed af te stemmen op het aantal vacatures in het bedrijfsleven is het nieuwe opleidingsinstituut Toekomstbouwers Friesland opgericht.

“De bouw- en infrasector in Friesland staat voor een stevige uitdaging. Demografische ontwikkelingen en vermindering van het aanbod van studenten zorgen voor een tekort aan vakmensen. Dit tekort wordt versterkt door een mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt”, aldus Criss Roemers, sinds kort directeur van Toekomstbouwers Friesland. “Onze ambitie is om, samen met het onderwijs én bouw- en infrabedrijven in Friesland, voldoende studenten op te leiden voor een carrière in de bouw- of infrasector.”

Toekomstbouwers is een samenvoeging van de entiteiten Stichting Bouwloket, Bouwmensen Friesland en Bouwen aan de Bouw. Verder zijn de ROC’s – Friese Poort en het Friesland College – verbonden aan Toekomstbouwers Friesland. “Met elkaar willen wij het onderwijs en de praktijk beter op elkaar laten aansluiten. De student staat bij ons centraal”, aldus interim-directeur Cees Udinga. “In de nieuwe organisatie werken het onderwijs en het bedrijfsleven nauw met elkaar samen om de beste leerroute voor de student te bepalen.”

Voorlichting

Goede voorlichting in het basisonderwijs, op het vmbo en in het voortgezet onderwijs, maar ook in het verdere verloop van de loopbaan, is van groot belang.  “Studenten moeten weten wat er allemaal mogelijk is in de bouw en infra.  Als je gemotiveerd bent en over technisch inzicht beschikt zijn er veel mogelijkheden voor een uitdagende loopbaan. Door goede voorlichting krijgt de student een betere kijk op de bouw- en infrasector. Het streven is erop gericht om het imago van beide sectoren te verbeteren en interesse te wekken voor een loopbaan met perspectief. Wanneer je op jonge leeftijd enthousiast gemaakt wordt voor de bouw en infra is het makkelijker om een juiste keuze te maken voor een gerichte vakopleiding”, aldus Roemers.

Het doel van Toekomstbouwers is om studenten met een diploma het bedrijfsleven in te laten stromen. “Een goede begeleiding is cruciaal. Wat is het beste voor een specifieke student? We praten met jongeren en beoordelen samen met de ROC’s waar de student het beste kan starten. De ene is meer geschikt voor praktijkonderwijs (Beroepsbegeleidende Leerweg oftewel BBL) en de andere meer voor theoretisch onderwijs (Beroeps Opleidende leerweg oftewel BOL). Met goede begeleiding en maatwerk willen wij voorkomen dat er tussentijds uitval dreigt en zo kunnen we meer studenten met een diploma af leveren voor een mooie loopbaan in de bouw of infra.”

Binnen Toekomstbouwers Friesland zijn enthousiaste medewerkers, docenten, instructeurs en leermeesters werkzaam die vanuit hun passie de studenten begeleiden en opleiden tot een vakman/vrouw voor de bouw en infra. “Wij willen studenten ook bewust maken dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen ”, voegt Udinga toe. “Blijf aan jezelf werken, ontwikkel jezelf door het behalen van meer certificaten en diploma’s. Daar wijzen wij de studenten op. Hoe meer je kunt, hoe interessanter je bent voor de arbeidsmarkt.”

Vacatures

De BBL en BOL-studenten worden samen ondergebracht in Toekomstbouwers Friesland. “Op dit moment zijn er veel vacatures in de bouw en infra. Wij hebben de ambitie om het aantal studenten te vergroten om te voldoen aan de vraag vanuit het bedrijfsleven. Daarvoor is de samenwerking met de ROC’s van belang. Door goede voorlichting aan de studenten, kunnen wij samen meer studenten enthousiasmeren. Wij zien inmiddels ook een toename van vrouwen die interesse tonen voor de bouw en infra.”

Ondernemend Friesland

Het artikel is ook online op de website van Ondernemend Friesland te bekijken. Of lees het hieronder en blader direct door het magazine zelf (2022-08).