Skip to main content

De Friese bouw- en infrabedrijven vormen samen een geweldig mooie sector met een grote diversiteit aan werk. Toekomstbouwers Friesland verzorgt voor studenten die kiezen voor de Beroepsbegeleidende Leerwegen (BBL), aantrekkelijke leer-werkplekken. Maar ook uitdagende stageplekken voor de BeroepsOpleidende Leerwegen (BOL). “Juist die combinatie maakt ons uniek, we zijn in Friesland een stap verder dan elders”, aldus Criss Roemers in ZakeNN NoordZ.

Toekomstbouwers Friesland is het opleidingsbedrijf voor Friese bouw- en infrabedrijven. „Als je de opleider van de bouwsector bent en daadkracht wilt, moet je het niet te ingewikkeld maken. We hebben alle ervaring en krachten gebundeld in een opleidingsbedrijf, zodat we meer kunnen bereiken. En zodat we herkenbaarder zijn. Wat is er nodig om de Friese bouw en infra van voldoende vakbekwame mensen te voorzien, nu en in de toekomst? Dat is het uitgangspunt. Dat doen we samen met het Friese bedrijfsleven en met het onderwijs van ROC Firda, de nieuwe naam van ROC Friese Poort en Friesland College. We moeten de handen ineenslaan om mensen en de sector perspectief te geven met een loopbaan in de bouwsector”, zegt Criss Roemers.

Geweldig mooie sector

„De Friese bouw en infrabedrijven vormen samen een geweldig mooie sector met een grote diversiteit aan werk. Dat moeten we beter zichtbaar maken, beter laten zien welke mogelijkheden er voor studenten zijn. We hebben het grote voordeel dat de sector maatschappelijk volop in de belangstelling staat, vanwege de grote bouwopgave. Zonder vakmanschap worden onze maatschappelijke opgaven niet gerealiseerd.

Praktische beroepen waar zowel met hoofd als handen wordt gewerkt zijn onmisbaar, daar moeten we trots op zijn. Het is aan ons om te laten zien aan hoeveel mensen dat werk biedt en welke banen er zijn. Van timmerlieden en metselaars tot projectleiders en digitale specialisten in de bouw, de infra, de grond, weg en waterbouw. Toekomstbouwers Friesland bundelt bouwopleidingen op verschillende niveaus. Wij verzorgen voor studenten Beroepsbegeleidende Leerwegen (BBL) met aantrekkelijke leer-werkplekken en Beroeps Opleidende Leerwegen (BOL) en voorzien in uitdagende stageplekken, juist die combinatie maakt ons uniek, we zijn in Friesland een stap verder dan elders.”

Student centraal: wat past het best bij jou!

Criss Roemers: „Ik hou ervan om mensen in hun kracht te zetten, om talent in mensen te ontdekken, om mensen en hun talenten te ontwikkelen. Wat past het beste bij jou, waar wordt jij gelukkig van? Wat is de trigger om je eigen talent te ontdekken. De bouw, om die hele brede sector even zo te benoemen, biedt heel veel mensen met allerlei talenten heel veel mogelijkheden. Hoeveel perspectief voor de komende decennia wil je hebben? Toch zie je dat de bouwopleidingen in het VMBO en MBO tot de kleinenere opleidingen behoren. Om ervoor te zorgen dat meer mensen de mogelijkheden van de ‘bouw’ leren kennen, zul je dus veel eerder jongeren moeten laten kennismaken met die wereld aan mogelijkheden. Neem jongeren en hun ouders mee in de beleving en de kansen, in de uitdagingen van de sector, in het perspectief dat het biedt.

Wat kun jij met jouw competenties en talenten betekenen voor de bouw? Juist de diversiteit in de sector biedt kansen, zeker nu we zo in de belangstelling staan. Maar we moeten dat zelf beter leren vertellen en laten zien. Leerlingen en hun ouders beter voorlichten. Kijk naar wat er gebeurt met BouwBase: dankzij dat initiatief hebben alleen al zo’n 2.500 leerlingen uit de groepen 7 en 8 en vmbo leerjaar 1 en 2 op echte bouwplaatsen kunnen kennismaken met de bouw. Dat laat ook zien dat het nut en de noodzaak om concreet samen te werken, door heel veel bedrijven wordt gevoeld.

Zet de deuren open, vertel wat je doet, laat zien wat het werk inhoudt. Door open dagen te houden, gastlessen te geven, voorlichting te geven op de bouwplaats. En omdat we binnen deze nieuwe samenwerking het ROC aan boord hebben, zijn we veel beter in staat om de bouwpraktijk te vertalen naar het onderwijs. Die gedeelde verantwoordelijkheid betekent dat we de best passende leerweg aan de student kunnen bieden en we uitval tijdens de opleiding reduceren. Laten zien hoeveel prachtig werk de sector biedt. Heel veel werk en vakmanschap op allerlei niveaus waar je met een gerust hart trots op kunt zijn en waar je een geweldige loopbaan in kunt hebben.”

“Stuur ze gerust langs”

„Hoe blijf je als branche aantrekkelijk? Dat is wat we ons vaker mogen afvragen. Het is aan ons om de wereld om ons heen te laten zien wie we zijn, wat we doen en wat onze betekenis is. Dat geldt ons allemaal: kleine en grote bedrijven, het onderwijs, de opleidingen. Wat we doen met Toekomstbouwers Friesland gaat om het collectieve belang van de sector. Zorgen voor vakinhoudelijke kennis met vakdocenten, zorgen voor vaktechnische voortgang, zorgen voor voldoende instroom, voor zichtbaarheid en bereikbaarheid van de sector, zorgen voor perspectief van mensen. Dat gaat ons in de bouw allemaal aan. Door beter en concreter samenwerken binnen één organisatie, kunnen we elkaar beter helpen.

Wat in de bouw past het best bij jou?

Ken je jongeren in je buurt die misschien wel iets willen in de bouw? Zie je mensen met passie, met een paar goed handen, gewoon handige jongeren die wel wat willen, maar nog niet weten wat? Niet iedereen wordt gelukkig van een leven in de schoolbanken. Stuur ze gerust door zou ik zeggen, wij bieden ze graag de mogelijkheid te ontdekken wat ze wel leuk vinden en waar ze zich thuis voelen. En we kunnen een stap verder gaan: jongeren in dienst nemen om ze van hieruit te begeleiden.

Leren in de praktijk werkt voor veel mensen heel goed, maar hoe werkt het voor jou? Kijken welke route naar werk, werkplezier en arbeidsrechtelijke zekerheid het beste bij iemand past. Toekomstbouwers Friesland heeft die mogelijkheden en ik hoop dat we daarmee ook kleinere bedrijven beter kunnen ondersteunen. We hebben elkaar nodig in de sector. Samen kunnen we veel meer dan ieder voor zich. Die gedachte en de samenwerking die daarvoor nodig is, maken we graag concreet.”