Verhaal van Willem Vonk over zijn BOL-stage

Willem Vonk uit de gemeente Tytsjerksteradiel is 19 jaar en zit in het 3e jaar van zijn opleiding Middenkaderfunctionaris bouw. 3 februari 2023 was zijn laatste stagedag bij Toekomstbouwers Friesland. Hij vertelt je graag over wat hij gedaan en hoe hij deze stage heeft ervaren.

Wat heb je zoal gedaan?

De hoofdzaak van mijn stage bestond voornamelijk uit het opzetten van nieuwe en innovatieve oefenopdrachten in de werkplaats. Mijn taak was om de werkvoorbereiding van deze opdrachten te doen. Zo heb ik hoeveelheden bepaald en uitgerekend, werktekeningen gemaakt en de juiste materialen besteld en opgehaald. Na de werkvoorbereiding ben ik zelf aan de slag gegaan achter de werkplaats in het zandbed, om deze opdrachten te maken en te nummeren volgens tekening.

Opdrachten die ik heb mogen ontwikkelen zijn bijvoorbeeld een PS-balkfundering en PS-combinatievloer. Deze opdrachten zijn in delen opgebouwd en heb ik van nummers voorzien, zo kunnen ze deze opdracht meerdere keren toepassen. Daarnaast kunnen ze deze opdracht ook als examenopdracht inzetten voor de BBL-studenten.
Een opdracht die ik ook heb gedaan bij Toekomstbouwers Friesland is het in kaart brengen van de vluchtwegen. Ik heb het gebouw ingemeten en een plattegrond getekend in AutoCAD. Dit ontwerpprogramma was nieuw voor mij, maar dit heb ik mij snel eigen gemaakt, met als resultaat dat ik voor elke ruimte een eigen vluchtplan heb gemaakt, geprint en opgehangen.

Zie jij een toekomst voor jezelf in de bouw?

Mijn draai en plekje in de bouwwereld heb ik nog niet echt gevonden. Ik sta er wel voor open want de bouw heeft ook echt mijn interesse. Maar mijn hart ligt eigenlijk bij watersport en ondernemen. Ik zie mij dit in de toekomst dan ook doen. Misschien wel in combinatie met een baan in de bouw. Ondanks mijn andere ambities in de watersport heb ik altijd al gezegd, ik zal deze opleiding nooit voor niks doen. Door mijn netwerk, kennis en verkregen handigheid, kan ik na deze opleiding altijd nog mijn eigen huis bouwen!

Mijn persoonlijke ervaring

Bij Toekomstbouwers Friesland heb ik het echt super naar mijn zin gehad. Ook veel plezier gehad met dit fantastische team. Er is ook veel progressie gemaakt voor wat betreft mijn opleiding. In 10 weken tijd heb ik voor 7 werkprocessen werkzaamheden kunnen verrichten en deze hier kunnen afronden. Dit heb ik kunnen doen door goed aan te geven wat mijn wensen waren en te kijken naar de mogelijkheden binnen het stagebedrijf.

De begeleiding in mijn leertraject door Jitze Kleiterp, heb ik als zeer prettig ervaren. Ik kreeg veel vrijheid en ruimte om zelf initiatief te nemen. Waar nodig stuurde Jitze mij bij. Hij heeft mij ook veel kunnen leren.

“Ik zal deze opleiding nooit voor niks doen”

Bio Willem

Willem Vonk

  • 2003
  • Middenkaderfunctionaris bouw, niveau 4 (3e jaars)
  • BOL-stage 20 weken